Nasnímanie podoby | Občiansky preukaz

• občan, ktorému má byť občiansky preukaz vydaný, je povinný podrobiť sa nasnímaniu podoby jeho tváre a jeho podpisu na príslušnom okresnom riaditeľstve Policajného zboru.

Nasnímanie podoby bezvládneho občana možno vykonať aj v mieste, kde sa zdržuje,

• nasnímanie podoby tváre sa vykoná v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami.

V odôvodnených prípadoch je možné zo zdravotných alebo náboženských dôvodov nasnímať podobu tváre s prikrývkou hlavy; táto prikrývka nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval identifikáciu.

Nasnímanie podoby nevidiaceho občana možno vykonať s okuliarmi s tmavými sklami po predložení potvrdenia lekára, že tento občan je nevidiaci,

namiesto nasnímania podoby sa k žiadosti bezvládneho občana musí predložiť jedna ostrá neretušovaná fotografia s rozmermi 3, 5 cm x 4, 5 cm na hladkom, lesklom polokartóne, zobrazujúca skutočnú podobu jeho tváre v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami, s výškou tvárovej časti hlavy od očí po bradu minimálne 13 mm, so svetlým pozadím; to neplatí, ak sa vykoná nasnímanie podoby v mieste, kde sa zdržuje.