Zbrojný preukaz

Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu.

Zbrojný preukaz sa rozdeľuje podľa účelu používania zbrane alebo streliva a podľa rozsahu oprávnenia nosiť alebo držať zbraň do skupín:

  1. nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
  2. držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
  3. držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,
  4. držanie zbrane a streliva na poľovné účely,
  5. držanie zbrane a streliva na športové účely,
  6. držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely.