Softvér pre používateľov elektronických občianskych preukazov | Občiansky preukaz

eID klient

Názov Platforma Inštalátor Používateľská príručka
eID klient 1.9.3
pre Windows
Windows XP/7/8/10
Typ súboru: msi
Veľkosť: 25,2 MB
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 2,2 MB
eID klient 1.9.1
pre Mac OS X
Mac OS X 10.8/10.9/
10.10.2/10.10.3/
10.11
Verzie 10.10 a 10.10.1 nie sú podporované. Viac info v príručke.
Typ súboru: dmg
Veľkosť: 30,3 MB
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 2,1 MB
eID klient 1.9.1
pre Linux
Mint 13/17 32-bit
Typ súboru: gz
Veľkosť: 12,0 MB
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 1,9 MB
Mint 13/17 64-bit
Typ súboru: gz
Veľkosť: 11,8 MB
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 1,9 MB
Ubuntu 12.04/14.04
32-bit
Typ súboru: gz
Veľkosť: 12,0 MB
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 1,9 MB
Ubuntu 12.04/14.04
64-bit
Typ súboru: gz
Veľkosť: 11,8 MB
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 1,9 MB
Debian 7.0 32-bit
Typ súboru: gz
Veľkosť: 12,4 MB
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 1,9 MB
Debian 7.0 64-bit
Typ súboru: gz
Veľkosť: 12,1 MB
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 1,9 MB

Čítačky čipových kariet

Názov Platforma Ovládače Používateľská príručka
IDBridge CT30 Windows XP/7/8 32-bit
Typ súboru: msi
Veľkosť: 1,2 MB
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 941 kB
Windows XP/7/8 64-bit
Typ súboru: msi
Veľkosť: 1,5 MB
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 941 kB
Linux / Mac OS X
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 941 kB
Poznámky:
  • Čítačka IDBridge CT30 nie je podporovaná vo virtualizovanom prostredí pre OS Linux.

Aplikácie pre prácu so zaručeným elektronickým podpisom

Aplikácie na vytváranie zaručeného elektronického podpisu sú k dispozícii na https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie.