Poplatky za vydanie vodičského preukazu | Vodičský preukaz

Výpis z evidenčnej karty vodiča (za každú začatú stranu)
1,50 € (45,19 Sk)

Vydanie vodičského preukazu a medzinárodného vodičského preukazu (do 30 dní)
6,50 € (195,82 Sk)

Vydanie vodičského preukazu, zmena trvalého pobytu, zmena priezviska (do 30 dní)
6,50 € (195,82 Sk)

Vydanie vodičského preukazu po skončení skúšobnej doby (do 30 dní)
6,50 € (195,82 Sk)

Rozšírenie vodičského preukazu (do 30 dní)
6,50 € (195,82 Sk)

Každé vydanie medzinárodného vodičského preukazu a každé ďalšie z dôvodu rozšírenia vodičského oprávnenia uvedeného vo vodičskom preukaze a skončení jeho platnosti (do 30 dní)
6,50 € (195,82 Sk)

Vydanie vodičského preukazu, medzinárodný vodičský preukaz – náhrada za odcudzený (do 30 dní)
6,50 € (195,82 Sk)

Vydanie vodičského preukazu, medzinárodný vodičský preukaz – náhrada za zničený, stratený alebo poškodený (do 30 dní)
13 € (391,64,-Sk)