Skupiny a podskupiny vodičských oprávnení | Vodičský preukaz

Skupina T

Vodičské oprávnenie skupiny T oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny T, a to len na území SR.

Do skupiny motorových vozidiel T patria poľnohospodárske a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo.